Siné


A Siné, vagyis a nyugodt időzés, egy alapvető meditációs gyakorlat. Abból áll, hogy a gyakorló egyetlen pontra vagy tárgyra rögzíti figyelmét, míg az összpontosítás megingathatatlanná nem válik. Végeredményül a gyakorló összpontosítása többé már nem függ a tárgyhoz kötöttségtől, és egy nyitott, kiterjedt éber-tudatosság jön létre. A Siné nem csak arra tesz képessé minket, hogy teljesebben éljünk a jelenben, hanem szellemi ébredésünket is elősegíti. E gyakorlat kibontakoztat egy erős, stabil figyelmet és elnyugodottságot, ami szükséges a szokásos tudatmozgások lecsendesítéséhez. A Siné lehetőséget nyújt számunkra, hogy túllépjünk a mindennapi élet zavarodottságán, és hogy hazatérjünk önmagunkhoz. Hazaérkezve felolvasztjuk az elhomályosulásokat és megnyílunk a lét végtelen lehetőségei felé.

Tibeti Á