A Bön rövid története


Tönpa Shenrab

A Bön hagyomány szerint, eredete sok ezer évvel a Sákjamuni Buddha születése előtti időkre tehető, mikor Tönpa Shenrab Miwocse Buddha ebbe a világba látogatott, majd Olmo Lungring földjén kifejtette tanításait. "Ol" jelentés: nem született; "mo" jelentés: nem szűnő; a "lung" Tönpa Shenrab prófétikus szavait jelenti; a "ring" pedig, Tönpa Shenrab örök érvényű együttérzése. Több mai tudós, Olmo Lungring-et Zsang Zsung-gal azonosítja, e vidék a Kailash hegy körül terül el Nyugat-Tibetben, mely a tibeti civilizáció bölcsője volt.

Tönpa Shenrab három, egymást következő ciklusban adott tanításokat. Először "A Bön Kilenc Útját" tanította; majd "A Bön Négy Kapuját", az "Ötödiket" és a Kincsestárat"; végül feltárta a "Külső-, Belső- és Titkos Fogadalmakat". E harmadik ciklusban a "Külső" a lemondás, vagyis a szútra tanítások ciklusa; a "Belső" az átalakítás, vagyis a tantrikus tanítások ciklusa; a "Titkos" az önfelszabadítás, vagyis a dzogcsen tanítások ösvénye. A szútra, tantra és dzogcsen felosztás a Tibeti Buddhizmus Nyingma iskolájában szintén megtalálható.

33. Menri Trizin

A Bön követői szóbeli tanításokat és átadásokat kapnak, olyan tanítóktól, akiknek hagyományvonala az ősi időktől napjainkig töretlen. Ezenkívül, a szentiratok legnagyobb részét is sikerült megőrízni. S bár a modern Bön sok hasonlóságot mutat a Tibeti Buddhizmussal, a Bön őrzi a buddhizmus előtti gyökerek gazdagságát és színességét.

Nemrégiben még, a Bön ősi tanításait a különböző generációk néhány gyakorlója kaphatta csak meg. Ma a lámák révén a Bön gazdag szellemi hagyománya és gyakorlatai eljutnak a szerencsés nyugati tanítványokhoz.

Yongdzin Rinpocse

Őszentsége Lungtok Tenpai Nyima Rinpocse - aki a 33. Menri Apát volt - és Yongdzin Tenzin Namdak Rinpocse - a Bön hagyomány legmagasabb rendű tanítója - fáradhatatlan munkájának eredményeként két új kolostor épült Tibeten kívül. A Tashi Menri Ling Kolostort 1405-ben építették fel először Tibetben, amit az indiai Dolanji-ban építettek újjá. Ugyanígy a Triten Norbutse Kolostort először Tibetben, a 14. században építették, majd a nepáli Kathmandu-ban építették újjá.

Mindkét kolostorban olyan felsőoktatási intézmények működnek, melyekben  el lehet érni a gese (doktori) fokozatot. A Menri Kolostorban nyolc osztályos általános iskola, és árvaház működik, több mint 150 fiú és lány számára. Mindkét kolostor a Bön kultúra, tudás és együttérzés forrásaként működik.