Andrasek Zsolt (བཟང་པོ་དཔལ་ལྡན)


Andrasek Zsolt

Andrasek Zsolt a Ligmincha Magyarország Bön Buddhista Közösség vezetőségének tagja, valamint a közösség egyik gyakorlatvezetője.

Zsolt 1972-ben Pécsett született. 2006-ban megismerkedett feleségével, Surányi Melindával, majd Budapestre költözött. 2008-ban – előzőleg folytatott kutatásai folytán és felesége, Melinda javaslatára – jelentkezett a Tan Kapuja Buddhista Főiskolára, a vallástörténeti és filozófia összehasonlító szakra. Választható kurzusként klasszikus tibeti nyelvet, valamint a Jakab Katalin által tartott órákat vette fel, melyeket Katalin Tenzin Wangyal Rinpocse engedélyével tanított a főiskolán, és amelyeknek Rinpocse könyvei szolgáltak alapul (Gyógyítás formával, energiával és fénnyel; A tibeti álom és alvás jógája). 2011-ben sikeres záróvizsgákat tett a főiskolán, majd 2012. februárban megszerezte a "buddhista tanító" B.A. diplomát*.

*Zsolt kérésére, a félreértések elkerülése miatt hozzátesszük, hogy ez a "tanító" minősítés messzemenőleg nem egyenrangú a Bön és más Buddhista tanítók tudásával, hiszen az ő diplomája csak némi felszíni, általános, elméleti ismeretről tanúskodik, szemben tanítóink tudásának, bölcsességének és megvalósításának mélységével, és hogy valójában ő is csak tanítvány.

Megkértük Zsoltot, hogy mondja el a közösséghez fűződő történetét és beszéljen a közösségben végzett munkásságáról.

"2010. márciusában lehetőségem nyílt részt venni Tenzin Wangyal Rinpocse Bécsben tartott Dawa Gyaltsen Ötrétű tanításán és személyesen is megismerni Rinpocsét. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy kiutaztam erre a tanításra. Mivel a tanításon erős kapcsolódást érzetem Rinpocsével, jelentkeztem az akkor meghírdetett, és októberben kezdődő Öt Éves Képzésre, melyet 2014-ben sikeresen el is végeztem.

Tenzin Rinpocse és Zsolt

A Rinpocsével való személyes találkozásom és az Öt Éves Képzésen való részvételem, elmélyítette kapcsolatomat a bön tanításokkal és a bön hagyományvonallal, majd annak ellenére, hogy előzőleg egyetlen irányzathoz sem akartam csatlakozni, mélyen elköteleződtem a Bön iránt.

2012. nyarán Rinpocse felkérte Jakab Katalint a magyar közösség megalapítására és vezetésére. Ezt követően Katalinnal közösen kértük Rinpocse engedélyét, hogy közösségi gyakorlatokat vezethessek. Akkoriban a gyakorlatvezetésen kívül adminisztrációs feladatokat is elláttam. 2014. tavaszán, Tenzin Rinpocse javaslatára, meghívtuk Choekhortshang Rinpocsét, hogy Serab Csamma tanítást adjon a közösségnek. E tanítás szervezésében és lebonyolításában is jelentős részem volt.

2014. nyara után egy időre vissza kellett vonulnom a közösségben való aktív részvételtől, de a háttérből továbbra is támogattam a közösséget, többek között két könyv fordításával.

Nagy örömömre szolgál, hogy 2020-tól újra aktív tagja tudok lenni a közösségnek, ami azt takarja, hogy jelentős szerepem volt az új honlapunk elkészülésében, folyamatosan fordítói feladatokat látok el, host-ként segédkezem a Zoom közvetítéseknél, és közösségi gyakorlatokat vezetek, melynek kritériumaként részt veszek a gyakorlatvezetői (umdze) képzésen.

Oklevél a cá lung oktatói minősítésről

2022. szeptemberében részt vettem a Nemzetközi Ligmincha szervezésében tartott cá lung oktatói kurzuson, melyet sikeresen elvégeztem. Ily módon, Tenzin Wangyal Rinpocse és Dr. Alejandro Chaoul jóváhagyásával, jogosultá váltam a cá lung gyakorlatok oktatására a Ligmincha szervezeten belül.

Gyakorlatvezetőként abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy meghívást kaptam a 2023. márciusában, Mexikóban tartott első nemzetközi gyakorlatvezetői találkozóra, ahol a hangsúly a közös gyakorláson volt, ám többek között tapasztalatot cseréltünk egymással és megvitattuk a gyakorlatvezetők Ligminchában betöltött szerepét is.

Tenzin Wangyal Rinpocse hozzájárulását követően, Rob Patzig (a Nemzetközi Ligmincha igazgatója) felkért, hogy a Ligmincha Magyarország közösségében vezetőségi tagként is töltsek be szerepet. A magyar közösség tagjai - 2023. májusában - egyhangú szavazatukkal jóvá is hagyták, hogy ezt a tisztséget betölthessem. Ez a felkérés, valamint az egyhangú szavazat igazán jól esett nekem és nagy örömmel töltötte el a szívemet.

Remélem és tiszta szívből kívánom, hogy a Bön tanításokért és a közösségért végzett munkásságom gyümölcsözővé válik és így vagy úgy, végül minden lény javát szolgálja."