A hat lámpás


A lápások beragyogják utunkat a sötétben, ugyanakkor megvilágítják önmagukat is. A Hat Lámpás útmutatása egy fontos dzogcsen mű, mely a Zsang Zsung Nyen Gyü egyik gyökér szövege. E tanítás a természetes állapot felismerésének alapelveit ismerteti és felvázolja miként tapasztalhatja meg ezeket a gyakorló. E szöveg a Trekcsö és Thögál gyakorlatot írja le, ahogy Tapihrica fejtette ki Gyerpung Nangzer Löpo-nak.

A Bön dzogcsen tanítások szerint az érző lények szenvedése egyetlen okra vezethető vissza: arra a nemtudásra, hogy a belső és külső jelenségek csupán a velünk született tudatosság megnyilvánulásai. A Hat Lámpás tanítása elkalauzol minket a tiszta vízió megtapasztalásához, önnön éber-tudatosságunk tiszta fényének létünk minden szintjén való felismeréséhez.

A Lámpások a következők:

  • Az alap időzés lámpása;
  • Az emberi szív lámpása;
  • Az akadálymentes fehér csatorna lámpása;
  • A messzire hajított lasszó lámpása;
  • A Tiszta Földre való bevezetés lámpása;
  • A Bardó lámpása.