A tudat természetének csodái

A tudat természetének csodái


"A nyugati olvasót talán meglepi, amikor egy olyan tibeti tradícióval találkozik, melynek gyakorlata és doktrínája lényegileg megegyezik a jól ismert tibeti buddhista iskolák spirituális tanításaival, de amely mégsem nevezi magát "buddhistának", és nem vezeti vissza mestereinek láncolatát az indiai hercegre, Sákjamunira. Mindazonáltal a bön ugyancsak egy hagyomány. Nem "buddhista", amennyiben buddhizmus alatt egy olyan vallást értünk, amely a megvilágosodott indiai hercegtől ered, mindazonáltal egy buddhától - Senrab Miwocsétől - származik, aki a bön tradíció szerint Közép-Ázsiában élt és tanított 17 ezer évvel ezelőtt." /Részlet a könyvből./

"Hadd ismételjem meg, hogy ez a könyv elsődlegesen azoknak a személyeknek szól, akiket a dzogcsennek mint spirituális ösvénynek a felfedezése érdekel. Minden buddhista tanítás három aspektusa - szemlélet, meditáció, cselekvés - közül a dzogcsenben a szemléletet tekintik a legfontosabbnak. Ha egy szöveg, mint a mostani, elsősorban a szemlélet átadásával foglalkozik, ez bizonyosan az az eset, amikor a fogékony olvasó a szöveg önálló tanulmányozásával a tanítás lényegi részét kapja meg. Ugyanakkor az ösvény bejárása során fontos, hogy felismerésünket egy hiteles dzogcsen mester révén bontakoztassuk ki és hitelesítsük." /Részlet a könyvből./