Mi az az umze?

umze-head

Az umze egy tibeti titulus, melyet a bön kolostorokban használnak azon személy megnevezésére, akit a csoportos vezetett gyakorlással bíznak meg. A Nemzetközi Ligmincha-ban mi is átvettük ezt a terminust gyakorlatvezetőink megnevezésére. A Ligmincha umzéi felhatalmazást kapnak a speciális gyakorlatok vezetésére (lásd alább), miután befejezték képzésüket és megszerezték bizonyítványukat. Az umzékat felkérhetik, hogy vezessék ezeket és esetleg egyéb gyakorlatokat is az elvonulással egybekötött tanításokon, melyet egy láma (tanító) vagy egy instruktor tart. Olykor-olykor az umzéknak útmutatást kell nyújtaniuk az új gyakorlóknak, azonban az umzék nem instruktorok és nem tanítók, így nem vezethetnek olyan elvonulásokat, szemináriumokat, vagy workshoppokat, melyeken a gyakorlatokat tanítják. Viszont vezethetnek olyan elvonulásokat, melyeken a résztvevők már ismerik a gyakorlatokat és amelyen egyszerűen csak együtt gyakorolnak több ülésen vagy több napon keresztül. Az umze támogatja csoportját a megfelelő közösségi tevékenységektől kezdve a szervezésen át, melyek ösztönzik és segítik a csoportot.

Kiválasztás

Régebben az umzéket közvetlenül Tenzin Wangyal Rinpocse nevezte ki, e kinevezés Rinpocse a szangháról meglévő ismeretein, valamint a tagok igényein és tudásán alapult. Mivel a Ligmincha egyre növekszik, Rinpocse kérte, öntsük formába képzési programjainkat, hogy biztosítsuk, hogy minden umze rendelkezik bizonyos lényegi készségekkel és tudással. 2020. március 1-től kezdődően az umzévé válás feltétele, hogy a hazájában lévő szervezet vezetőségi testületének kell jelölnie őt, hogy végezze el az umze képzést. Ahhoz, hogy valaki jelölt legyen, rendelkeznie kell a következetes napi gyakorlással és legalább három évig aktívan részt kell vennie a helyi szangha gyakorlásain vagy host-ként (házigazda) való tevékenységet kell végeznie. Azokban az országokban, ahol még nincs honi szervezet, azon személyek, akik törekednek az umzévé válásra, küldhetnek kérvényt a Nemzetközi Ligmincha-nak, melyben kifejtik képzettségüket, képzésüket és gyakorlásukat, egy Ligmincha-n belüli vezető, láma vagy instruktor ajánló levélének mellékletével.

A meglévő Umzéknek (akiknek közvetlenül Tenzin Wangyal Rinpocse adott engedélyt a gyakorlat vezetésre) kiemelten javasolt, hogy iratkozzanak be és végezzék el a képzés programját. Minden umzét, aki sikeresen teljesíti a tanulmányokat és a hitelesítő programot, megajándékozunk egy különleges kitűzővel, valamint egy olyan sállal, amit Tenzin Wangyal Rinpocse áldott meg.

Az alábbi gyakorlatok azok, amelyeket az umze-képzés során el kell sajátítani, majd pedig számot kell adni a felkészültségből az oklevél megszerzéséhez:
Gurujóga ima;
Menedék ima;
Bódhicsitta ima;
Felajánlás ima
tibetiül és az umze anyanyelvén;
Hogyan állítjuk fel az oltárt és miként gondozzuk;
Hogyan végezzük a leborulást;
Az öt vagy a hét pontos ülés;
Kilenc tisztító légzés
Cá Lung (külső)
A három kapu használata a benső menedékbe való belépéshez
Az oklevél megszerzése után, minden umzénak folytatni kell a képzést, majd egy éven belül bizonyítania kell az alábbi gyakorlatok vezetésében való jártasságot:
A három szívlényegi mantra;
Megtisztulás mantra által;
Tenzin Wangyal Rinpocse Menedék Imái;
Tapihrica segítségülhívása;
Az öt harcos szótag
Az umze részt vehet egy fakultatív képzésen is, ha úgy dönt, hogy jogosultságot szerez a következő gyakorlatok vezetésére:
Jese Walmo segítségülhívása;
Serap Csamma;
Siné
Öt elem;
Ngöndro;
Trul Khor;
Hat loka (világ);
Dawa Gyalcen Öt rétű tanítása;
Szang Csö;
Szur Csö

Az umze képzés alkotóelemei

Az umze képző program egyesíti az online tanulást és az instruktorral való személyes üléseket. Az első lépés az online tanulási rész befejezése – elolvasni a négy kötelező könyvet, majd meg kell válaszolni az összes szükséges teszt kérdését. Ezután, a gyakornok bemutatja az elvárt gyakorlatok vezetéséré való képességét az egyik instruktornak, aki visszajelzést ad és javaslatokat tesz a fejlődés érdekében. Az instruktor áttekinti a Ligmincha Magatartási Kódexét is és megvitatja, miként kell alkalmazni a csoportvezetőkre. Az instruktornak igazolnia kell a képzésen résztvevő umze készségét és tudását az oklevél megszerzéséhez.

Mennyi időt vesz igénybe a teljes képzés? Ez nagyon változó lesz és az instrukció az, hogy saját tempónkban haladjunk. Az online tanulási rész 12-16 órát vesz igénybe. Körülbelül 350 oldalnyi kötelező olvasmány van. A bemutatók és a visszajelzés lehet néhány hét vagy akár több hónap is.

A Ligmincha leányszervezetek, a helyi szanghák és a Nemzetközi Ligmincha az umze képzéshez szükséges minden költséget fedez, így tehát egyénileg nem jelent anyagi terhet.

A minősítés megszerzését követően az umzék folytatják képzésüket, bemutatják jártasságukat a gyakorlatok második csoportjának vezetéséhez (lásd fent) gyakornoki évük során. Továbbá, az umze folytatja gyakorlatának és készségeinek kibontakoztatását a folyamatos tanulással és a személyes elvonulásokkal.

Forrás: ligminchalearning.com