Őszentsége a 33. Menri Trizin


Őszentsége 33. Menri Trizin

Őszentsége Lungtok Tenpai Nyima , a 33. Menri Trizin, a Bön hagyomány szellemi vezetője az egész világon, valamint az indiai Dolanji-ban található Menri Kolostor apátja volt parinirvánába térésének időpontjáig (2017. szeptember).

Őszentsége 1927-ben született Kyongtsan faluban, Tibet egy távoli, keleti tartományban, Amdo-ban. Még egész kicsi volt, amikor édesanyja elhunyt, és a család egy barátja A-Nyen Machen felajánlotta, hogy felneveli a kisfiút. Nyolc éves korában édesapja egy közeli kolostorba vitte, a Puntsog Dargye Ling-be, ahol elkezdte előkészítő tanulmányait: az olvasást, az írást és a recitálást. A fiatal szerzetes itt folytatta tanulmányait és 16 éves korában kezdte el a kolostor dialektika iskoláját. Itt nyolc éven át, Lopön Tenzin Loddro Gyatso vezetésével rendkívül szigorú képzést kapott, melynek végén megkapta a gese fokozatot (ez a nyugati egyetemeken a doktori fokozat) filozófia, tibeti gyógyászat, asztronómia és asztrológia szakokon.

A fiatal gese 26 éves korában Kelet-Tibet Gyalron tartományába ment, ahol nagy munkába kezdett, hogy a Bön Kangyur 100 kötetének szentiratait fadúcon kinyomtassa. A nyomtatást Trocsen Gyalpo (Gyalrong 18 királyságának egyik uralkodója) fadúcainak segítségével fejezte be. Őszentsége a szentirat teljes szövegét öszvérháton, hat hónapnyi viszontagságos utazással szállította vissza Puntsog Dargye Ling-be.

Visszatérte után hamarosan Kínába indult zarándokútra, gyalogosan; meglátogatott számos szent helyet, és utazást tett Tsang tartományba, valamint Közép-Tibetbe. További tanulmányait Khana, Menri majd Yungdrung Ling Bön kolostoraiban folytatta és Sangye Tenzin Jongdong néven vált ismertté.

Élete számüzetésben


Sangye Tenzin Jongdong később teherautón utazott Lhasa-ba a Drepung Kolostorba. Ott maradt egészen 1959-ig, amikor a demonstráló tibetiek összecsaptak a megszálló kínai katonákkal. Ebben az időben történt, hogy Őszentségével a XIV. Dalai Lámá-val 80.000 menekült volt kénytelen elhagyni Tibetet, köztük sok Bönpo lámával, akik a Himaláján keresztül a szomszédos országokba menekültek. Sangye Tenzin Jongdong Nepál, Mustang tartományába ment első, azután tovább Nepál belsejébe.

Hamarosan találkozott Őszentsége Sherab Tenpa Gyaltsen-nel (a Yungdrung Ling Kolostor apátjával) valamint sok más Bön lámával, Samling Bön Kolostorában (ami nagyon régi és fontos Bön kolostor a nepáli Dolpo-ban) és mindazokkal, akik áttelepültek a nepáli völgyekbe.

A Tibetből való gyalogos menekülés során, a Bön lámáknak otthon kellett hagyniuk a Bön tanulmányozásához és gyakorlásához nélkülözhetetlen szentiratokat. Később, ezen iratok közül sokat megsemmisítettek a kínaiak. Így a Bön hagyomány megőrzéséhez rendkívül fontossá vált, hogy felkutassák és újra nyomtassák azokat a szövegeket, melyek elkerülték a pusztulást. Ám ezeket a szövegeket csak az ország távoli területein tudták fellelni. Egy idő után Őszentsége visszatért Samling-be, hogy szentiratokat kölcsönözzön újra nyomtatás céljából. Ott találkozott David L. Snellgrove-val, a londoni Egyetem afrikai és keleti témákat kutató tudósdoktorával, aki éppen Samling-ben végzett kutatásokat. Dr. Snellgrove tanácsát követve, Őszentsége és Yungdrung Ling apátja Új-Delhibe utazott, hogy a kolostor szentiratait újra nyomtassák. Ott azután Őszentsége ezen a feladaton dolgozott Samten Gyaltson Karmay és Lopön Tenzin Namdak Rinpocse segítségével.

1962-ben Dr. Snellgrove meghívta hármójukat Angliába a Rockefeller Alapítvány ösztöndíjára. Dr. Snellgrove asszisztenseiként tibeti kultúrát és vallást tanítottak. Geshe Sangye Tenzin Jongdong Angliában maradt három évig, mely idő alatt ellátogatott és tanult Benediktiánus, Ciszterci és más keresztény kolostorokba. 1964-ben Rómába utazott és személyes audienciát kapott VI. Pál pápától.

A Bön új kezdetei


Még ugyanabban az évben visszatért Indiába és Őszentsége a XIV. Dalai Láma kérésére iskolát alapított az észak-indiai Massori-ban, Brit szponzorok támogatásával és nyugatról érkező önkéntes tanárok segítségével. Az iskola magas fokú képzést biztosított menekült fiúknak. Majdnem három évig vezette ezt az iskolát, havi fizetését (300 rúpiát) minden hónapban elküldte a menekült Bönpo szerzetesek és lámák megsegítésére, akik Manali-ban éltek (India).

1966-ban Geshe Sangye Tenzin Jongdong Norvégiába utazott Per Kvaerne a Tibetet kutató tudós meghívására, hogy Oslo Egyetemén Tibet történelméről és vallásáról tanítson.

Hamarosan, 1967-ben Lopön Tenzin Namdak földet vásárolt az indiai Himachal Pradesh tartományban, az Új-Delhiben működő Katolikus Szeretetszolgálat számára, amely lehetővé teszi Dolanji lett a Bönpo menekültek közösségének otthona.

Hogyan lett apát


Menri apátjának hirtelen halálát, Őszentsége Sherab Tenpa Gyaltsen (Tibet második legfontosabb kolostorának, Yungdrung Ling-nek apátja) lett a teljes Bön hagyomány ideiglenes vezetője Indiában. Őszentsége Sherab Tenpa Gyalcen hamarosan előkészítette a Dolanji-ban azt a szertartást, amely során megválaszthatták az elhunyt apát állandó utódját.

Sangye Tenzin Jongdong 1968. március 15-én Norvégiában kapta meg azt a táviratot, amely értesítette, hogy a Bön védelmezői Őt választották a 33. Menri Trizin-nek: Menri apátja és a Bönpo-k szellemi vezetője.

Új nevével és címével, Őszentsége Lungtok Tenpai Nyima Dolanji-ban felvállalta a Bönpo-k szellemi vezetőjének feladatát. Az Ő megválasztása a Bön hosszú történetének egy szélsőségesen nehéz időszakában történt, akkor, amikor az ősi tanításokat és a hagyományvonalakat az a veszély fenyegette, hogy teljesen és visszavonhatatlanul eltűnnek. A Bönpo-k bíztak az új vezetőben, hogy az segít megvalósítani egy új kezdetet, egy ismeretlen új földön.

Számos láma érkezett Tibetből, Nepálból és Indiából, hogy beavatásokat és tanításokat adjon az új apátnak, aki több, mint egy évig intenzíven gyakorolt és képezte magát, hogy felkészüljön új feladatára.

33. Menri Trizin

Az idő teltével Őszentsége fel tudta építeni az új Menri Kolostort Dolandji-ban, majd létrehozta a Bön dialektikus iskolát, amelyben a jelöltek elnyerhették a gese fokozatot, egy olyan diplomát, melyet  Őszentsége a XIV. Dalai láma is elismert. A kolostor mellett, az apát, árvaházat alapított a Bön gyermekek részére, a Bön Gyermekek Jóléti Központja néven.

Jelenleg a Menri kolostorban körülbelül 100 szerzetes tartózkodik. A Dolanji-ban lévő Bön Gyermekotthon 115 gyermeknek nyújt otthont, akik a Himalája területéről érkeznek, és a kultúrájukkal harmonizáló képzésben részesülnek. A Dolanji-ban lévő Tibetiek Központi Iskolája oktatja Dolanji gyermekeit, ugyanúgy, mint a Bön Gyermekek Jóléti Központjának és a Bön Gyermekotthonának gyermekeit. A pár éve épült fel a Renla Menling Kolostor szerzetesnők részére, a Menri Kolostorral szemben álló völgyben, amely az első ilyen intézményi Indiában, a Bönpo szerzetesnők részére. Dolanji városában jelenleg több, mint 400 Bönpo él, és jelenleg ez a központja a tibeti Bön kultúrának és vallásnak.

Egy apát kiválasztása


A tibeti Bön hagyományban a Menri Trizin-t egy jóslási folyamat során a védelmezők választják ki.

A 33. Menri Trizin-t a következő folyamat során választott meg: az apátnak megválasztható, mind a 10 gese nevét, egy kis papírszeletre írták, ezt árpalisztből és szent orvosságból gyúrt kis szertartásos tésztalabdacsokba helyeztek.

Ezt követően a neveket tartalmazó tésztalabdacsokat egy vázába csúsztatták. Ezután Sherab Tenpa Gyalcen, Lopön Tenzin Namdak és még körülbelül 10 gese, 14 napon keresztül imát mondott és szertartásokat végzett a  Drup Khang -ban, vagyis a Védelmezők Szentélyében. Miután befejezték az imákat és a szertartásokat, Őszentsége Sherab Tenpa Gyaltsen megrázta a vázát és három labdacs gördült ki egy különleges mandalára.

A vázából ezután kiürítették a többi labdacsot, majd visszatették bele a három kigördülőt, és újra kezdték a folyamatot. Ezúttal két labdacs gördült ki, egyik a másik után. Beavatás és szertartás folyamán kinyitották az első kigördülő labdacsot, melyben megtalálták Geshe Sangye Tenzin Jongdong nevét, a Menri Kolostor egyetlen igazi apátjának nevét, a Bön hagyomány új szellemi vezetőjét. A második kiválasztott személy a Bönpo-k magas fokozatú tanárává lett.

Norvégiában, a távirat megérkezése előtti éjszakán, Geshe Sangye Tenzin Jongdong álmot látott, melyben Ő és a másodikként választott személy, együtt álltak egy templom tetején, s mindketten egy-egy szertartásokon hangszerként használt kagylót tartottak kezükkel. Hatalmas szélvihar tört ki, ami kifújta a másodiknak megválasztott jelölt kezéből a kagylót, ami aztán leesett a földre és összetört. Sangye Tenzin Jongdong képes volt megtartani és meg is szólaltatni a kagylót.

A Menri Kolostor, az egész világon található Bön spirituális és intézeti központja. A Menri apátja, Őszentsége Lungtok Tenpai Nyima egészen élete végéig figyelemmel kísérte az összes Bön kolostor ügyét, és változatlanul az egész világon található Bön hagyomány szellemi vezetője maradt. Gyakran tanított a Ligmincha Serenity Ridge Központjában, és más nyugati országokban, ahová Geshe Tenzin Wangyal Rinpocse és mások meghívására érkezett.