A tibeti álom és alvás jógája


"Ha nem tudjuk az álomba átvinni a gyakorlatunkat, ha minden éjjel elveszítjük önmagunkat, akkor mennyi esélyünk lesz, hogy éberek maradjunk, ha jön a halál? Nézzük meg az álombéli tapasztalatokat, hogy lássuk milyen utunk lesz a halál folyamán, hogy lássuk, igazán ébren vagyunk-e." /Részlet a könyvből/  E könyv részletes útmutatást ad az álomjóga gyakorlására, beleértve a nappal végzendő alapgyakorlatokat is. Az álomjógát az alvás jógája követi, melyet a tiszta fény jógájának is neveznek. Ez haladó gyakorlat, hasonló a legtitkosabb tibeti gyakorlatokhoz. A cél, hogy éberek maradjunk mély alvás közben, mikor a durva fogalmi és az érzékszervi tudatosságok működése szünetel. A gyakorlatok eredményeképpen nagyobb boldogságot és szabadságot tapasztalunk mind ébrenléti, mind álombeli állapotunkban. Az álom és alvás tibeti jógája hatékony módszerekkel szolgál ahhoz, hogy a megszabadulás ösvényén haladni tudjunk.

Gyógyítás formával, energiával és fénnyel


"A spirituális út gyakorlatai, ha helyes megértéssel és alkalmazással végezzük őket, eredményt hoznak. Az eredmények hitet adnak. Mikor a hit erős és a bizonyosságra épül, elősegíti a gyakorlást. A hit és a gyakorlás együtt bölcsességhez és boldogsághoz vezet. Őszinte kívánságom, hogy ez a könyv hozzájáruljon minden olvasója jólétéhez és spiituális haladásához."  Tenzin Wangyal Rinpocse  A tibeti hagyomány szerint az öt elem - a föld, a víz, a tűz, a levegő és a tér - minden dolog és folamat lényegi alkotóeleme. Együttműködésük, illetve egymásra gyakorolt hatásuk tanulmányozása áthatja a tibeti ember gondolkodását. Az elemek megértése alkotja a gyógyászat, az asztrológia, a naptár és a pszichológia alapját.  A tibetiek az elemeket szentnek, a létezés alapvető erejének tartják. Minden ami az elemekből épül fel, szintén szent, így a külső világ és a test is. A külső és a belső elemek ugyanazon szent forrásból erednek. A nap melege és a szív melege nem minőségben, hanem csak mennyiségben különbözik egymástól. Az óceánok medrében ugyanaz a víz árad, mint testünkben. Húsunkat a föld elem alkotja, s ez a hús egyszer visszaolvad a földbe. A tüdőnkben lévő levegő ugyanaz, mint amiben a madarak repülnek. A tér, melyben a világegyetem kiterjed és a tér, melyben a gondolataink jelenek meg, egyazon szent tér. Ezért az elemek megértése a spirituális gyakorlás kulcsát is jelenti.

A szakrális test felébresztése


"Azok a különleges tanítások, melyeket együtt fogunk felfedezni ebben a könyvben, segítettek, hogy előrelépjek az életemben, elmélyítették szeretetteli kapcsolataimat, növelték bennem a kreativitást, és támogattak abban, hogy sokkal teljesebben hozzájáruljak tanítványaim és Tibet ősi bön-hagyományának kibontakozásához. Könyvemben leírt meditációs gyakorlatok kincste jelentenek mind a magam, mind tanítványaim számára. Egyszerű, közvetlen, erőteljes módszerek, megfelelőek bárkinek, aki hajlandó elgondolkodni az életén. Képesek mindegyikőnket támogatni, hogy felismerjük és elengedjük régi, haszontalan mintáinkat, miközben minden pillanatban észrevesszük a friss és spontán lehetőségeket."  Részlet a könyvből  E könyv része egy három részes sorozatnak, melyek a Három Kapu Program képzés alapját nyújtják. A test, beszéd és tudat három kapuja közül a test kapuján keresztüli belépést mutatja be, a benső menedékhez, igaz önmagunkhoz.

Gyógyító hangok


"Az öt harcos szótag gyakorlata képes megváltoztatni az életünket. A szellemi gyakorlásunkat azonban az életünk ténylegesen tapasztalt körülményeire és küzdelmeire kell irányítanunk. Ha mindennapjaink egyszerű küzdelmeit nem tudjuk átalakítani, akkor nem leszünk eredményesek a nagyobb dolgokban sem, ahol az összes lény javát kívánjuk szolgálni. Ha képtelenek vagyünk szeretni azt, akivel együtt élünk, vagy kedvesnek lenni a szüleinkkel, a barátainkkal és a munkatársainkkal, akkor idegeneket sem fogunk tudni szeretni, és biztosan nem fogunk rokonszenvezni azokkal, akik rossz érzéseket keltenek bennünk. Hol kezdjük hát? Kezdjük azzal, hogy szembenézünk önmagunkkal. Ha változásokat szeretnénk az életünkben, de nem látjuk ezeket a változásokat, figyeljünk oda e meditációs gyakorlat világos útmutatásaira, és a gyakorlást vigyük be közvetlenül az életünkbe." /Részlet a könyvből/  E könyv része egy három részes sorozatnak, melyek a Három Kapu Program képzés alapját nyújtják. A test, beszéd és tudat három kapuja közül a beszéd kapuján keresztüli belépést mutatja be, a benső menedékhez, igaz önmagunkhoz.

A fényességes tudat felébresztése


Amikor problémákkal, fájdalommal küszködve vigasztalást vagy segítséget keresünk, legtöbbször kifelé tekintünk. Elutasítjuk saját tapasztalatainkat, elborítanak önmagnukkal szembeni kétségeink és előítéleteink. A segítség azonban sosem kívülről jön. Menedékre, támogatásra csak önmagunkban lelünk, abban, amik valójában vagyunk  A benső menedék igazi természetünk felismerése, amely az ősi tibeti tanítások szerint nem más, mint a létezés nyitott és tiszta tere. Ez a szüntelen mozgásban lévő, a problémák megoldására irányuló tudatunk számára azonban nem elérhető, kizárólag csak a teljes tudatosság képes a megtapasztalására. A nyitott éber-tudatosság az alapja minden gyógyításnak, ez a forrása a kreativitásnak, az örörmnek, a szeretetnek, az együttérzésnek és az összes pozitív minőségnek.  E könyv része egy három részes sorozatnak, melyek a Három Kapu Program képzés alapját nyújtják. A test, beszéd és tudat három kapuja közül a tudat kapuján keresztüli belépést mutatja be, a benső menedékhez, igaz önmagunkhoz.

Spontán kreativitás


A tudat természetének csodái


"A nyugati olvasót talán meglepi, amikor egy olyan tibeti tradícióval találkozik, melynek gyakorlata és doktrínája lényegileg megegyezik a jól ismert tibeti buddhista iskolák spirituális tanításaival, de amely mégsem nevezi magát "buddhistának", és nem vezeti vissza mestereinek láncolatát az indiai hercegre, Sákjamunira. Mindazonáltal a bön ugyancsak egy hagyomány. Nem "buddhista", amennyiben buddhizmus alatt egy olyan vallást értünk, amely a megvilágosodott indiai hercegtől ered, mindazonáltal egy buddhától - Senrab Miwocsétől - származik, aki a bön tradíció szerint Közép-Ázsiában élt és tanított 18 ezer évvel ezelőtt ." /Részlet a könyvből./  "Hadd ismételjem meg, hogy ez a könyv elsődlegesen azoknak a személyeknek szól, akiket a dzogcsennek mint spirituális ösvénynek a felfedezése érdekel. Minden buddhista tanítás három aspektusa - szemlélet, meditáció, cselekvés - közül a dzogcsenben a szemléletet tekintik a legfontosabbnak. Ha egy szöveg, mint a mostani, elsősorban a szemlélet átadásával foglalkozik, ez bizonyosan az az eset, amikor a fogékony olvasó a szöveg önálló tanulmányozásával a tanítás lényegi részét kapja meg. Ugyanakkor az ösvény bejárása során fontos, hogy felismerésünket egy hiteles dzogcsen mester révén bontakoztassuk ki és hitelesítsük." /Részlet a könyvből./

A gyógyulás valódi forrása


Tenzin Wangyal Rinpocse nemcsak tárgyi ismereteiből merít könyvei írásakor, hanem gyakorlásának eredményeiből, megértéséből is. Sokszor megemlíti, mennyire fontos a tanulás, gyakorlás, kontemplálás buddhista tanulási folyamat hármasának újra és újra ismétlése. Könyvei nem pusztán filozófiai művek, hanem a mindennapi gyakorlás kellékei is. A komoly gyakorló számára ezeket nem elég egyszer elolvasni, hiszen a gyakorlás során tapasztaltak majd az ismételten átolvasottak egyre jobban elmélyítik a Bön tanítások mondanivalójának megértését. A tanításokban való elmélyülés megmutatja számunkra, hogy amikor a Bön tanításokról, mint kincsekről beszélünk, egyáltalán nem túlzás.