facebook-32   youtube-32

Őszentsége Lungtok Tenpai Nyima Rinpocse

Őszentsége Lungtok Tenpai Nyima, a 33. Menri Trizin, a Bön hagyomány spirituális vezetője az egész világon, valamint az indiai Dolanji-ban lévő Menri Kolostor apátja.

Őszentsége 1927-ben született Kyongtsan faluban, Tibet egy távoli, keleti tartományában, Amdo-ban. Még egész kicsi volt, amikor édesanyja elhunyt, és a család egy barátja A-Nyen Machen felajánlotta, hogy felneveli a kisfiút. Nyolc éves korában édesapja egy közeli kolostorba vitte, a Puntsog Dargye Ling-be, ahol elkezdte előkészítő tanulmányait: az olvasást, az írást és a recitálást. A fiatal szerzetes itt folytatta tanulmányait és 16 éves korában kezdte el a kolostor dialektika iskoláját. Itt nyolc éven át, Lopön Tenzin Loddro Gyatso vezetésével rendkívül szigorú képzést kapott, melynek végén megkapta a geshe fokozatot (ez a nyugati egyetemeken a doktori fokozat) filozófia, tibeti gyógyászat, asztronómia, és asztrológia szakokon.

A fiatal geshe 26 éves korában Kelet-Tibet Gyalron tartományába ment, és ott nagy munkába kezdett, hogy a Bön Kangyur 100 kötetének szentiratait fadúcon kinyomtassa. A nyomtatást Trocsen Gyalpo (Gyalrong 18 királyságának egyik uralkodója) fadúcainak segítségével fejezte be. Őszentsége a szentirat teljes szövegét öszvérháton, hat hónapnyi viszontagságos utazással szállította vissza Puntsog Dargye Ling-be.

Visszatérte után hamarosan Kínába indult zarándokútra, gyalogosan; meglátogatott számos szent helyet, és utazást tett Tsang tartományba, valamint Közép-Tibetbe. További tanulmányait Khana, Menri majd Yungdrung Ling Bön kolostoraiban folytatta és Sangye Tenzin Jongdong néven vált ismertté.

Élete számüzetésben

Sangye Tenzin Jongdong később teherautón utazott Lhasa-ba a Drepung Kolostorba. Ott maradt egészen 1959-ig, amikor a demonstráló tibetiek összecsaptak a megszálló kínai katonákkal. Ebben az időben történt, hogy Őszentségével a XIV. Dalai Lámá-val 80.000 menekült volt kénytelen elhagyni Tibetet, köztük sok Bönpo lámával, akik a Himaláján keresztül a szomszédos országokba menekültek. Sangye Tenzin Jongdong Nepál, Mustang tartományába ment először, azután tovább Nepál belsejébe.

Hamarosan találkozott Őszentsége Sherab Tenpa Gyaltsen-nel (a Yungdrung Ling Kolostor apátjával) és sok más Bön Lámával, Samling Bön Kolostorában (amely egy nagyon régi és fontos Bön kolostor a nepáli Dolpo-ban) és mindazokkal akik, akkor áttelepültek a nepáli völgyekbe.

A Bön lámák, mikor gyalogosan menekültek Tibetből, otthon kellett, hogy hagyják a Bön tanulmányozásához és gyakorlásához nélkülözhetetlen szentiratokat. Később, ezen iratok közül sokat megsemmisítettek a kínaiak. Így a Bön hagyomány megőrzéséhez rendkívül fontossá vált, hogy felkutassák és újranyomtassák azokat a szövegeket, amelyek elkerülték a pusztulást. Ám ezeket a szövegeket csak az ország távoli területein tudták fellelni. Egy idő után Őszentsége visszatért Samling-be, hogy szentiratokat kölcsönözzön újranyomtatás céljából. Ott találkozott David L. Snellgrove-val, a London Egyetem afrikai és keleti témákat kutató tudósdoktorával, aki éppen Samling-ben végzett kutatásokat. Dr. Snellgrove tanácsát követve, Őszentsége és Yungdrung Ling apátja Új-Delhibe utazott, hogy a kolostor szentiratait újranyomtassák. Ott azután Őszentsége ezen a projekten dolgozott Samten Gyaltson Karmay és Lopön Tenzin Namdak Rinpócse segítségével.

1962-ben Dr. Snellgrove meghívta hármójukat Angliába a Rockefeller Alapítvány ösztöndíjára. Dr. Snellgrove asszisztenseiként tibeti kultúrát és vallást tanítottak. Geshe Sangye Tenzin Jongdong Angliában maradt három évig, mely idő alatt ellátogatott és tanult Benediktiánus, Ciszterci és más keresztény kolostorokba. 1964-ben Rómába utazott és személyes audienciát kapott VI. Pál pápától.

A Bön új kezdetei

Még ugyanabban az évben visszatért Indiába és Őszentsége a XIV. Dalai Láma kérésére iskolát alapított az észak-indiai Massori-ban, Brit szponzorok támogatásával és nyugatról érkező önkéntes tanárok segítségével. Az iskola magas fokú képzést biztosított menekült fiúknak. Majdnem három évig vezette ezt az iskolát, havi fizetését (300 rúpiát) minden hónapban elküldte a menekült Bönpo szerzetesek és lámák megsegítésére, akik Manali-ban éltek (India).

1966-ban Geshe Sangye Tenzin Jongdong Norvégiába utazott Per Kvaerne a Tibetet kutató tudós meghívására, hogy Oslo Egyetemén Tibet történelméről és vallásáról tanítson.

Hamarosan, 1967-ben Lopon Tenzin Namdak földet vásárolt az indiai Himachal Pradesh tartományban, az Új-Delhiben működő Katolikus Szeretetszolgálat segítségével, melynek révén Dolanji lett a Bönpo menekültek közösségének otthona.

Hogyan lett apát

Menri apátjának hirtelen halálát követően, Őszentsége Sherab Tenpa Gyaltsen (Tibet második legfontosabb kolostorának, Yungdrung Ling-nek apátja) lett a teljes Bön hagyomány ideiglenes vezetője Indiában. Őszentsége Sherab Tenpa Gyalcen hamarosan előkészítette Dolanji-ban azt a szertartást, melynek során megválaszthatták az elhunyt apát állandó utódját.

Sangye Tenzin Jongdong 1968. március 15-én Norvégiában kapta meg azt a táviratot, amely értesítette, hogy a Bön védelmezői Őt választották a 33. Menri Trizin-nek: Menri apátja és a Bönpo-k spirituális vezetője.

Új nevével és címével, Őszentsége Lungtok Tenpai Nyima Dolanji-ban felvállalta a Bönpo-k spirituális vezetőjének feladatát. Az Ő megválasztása a Bön hosszú történetének egy szélsőségesen nehéz időszakában történt, akkor, amikor az ősi tanításokat és a hagyományvonalakat az a veszély fenyegette, hogy teljesen és visszavonhatatlanul eltűnnek. A Bönpo-k bíztak az új vezetőben, hogy segít megvalósítani egy új kezdetet, egy ismeretlen új földön.

Sok láma érkezett Tibetből, Nepálból és Indiából, hogy beavatásokat és tanításokat adjon az új apátnak, aki több, mint egy évig intenzíven gyakorolt és képezte magát, hogy felkészüljön új feladatára.

Az idő teltével Őszentsége fel tudta építeni az új Menri Kolostort Dolandji-ban, majd létrehozta a Bön dialektikus iskolát, melyben a jelöltek elnyerhették a geshe fokozatot, olyan diplomát, melyet elismert Őszentsége a XIV. Dalai Láma. A kolostor mellett, az apát árvaházat alapított a Bön gyermekek részére, a Bön Gyermekek Jóléti Központja néven.

Jelenleg a Menri kolostorban körülbelül 100 szerzetes tartózkodik. A Dolanji-ban lévő Bön Gyermekotthon 115 gyermeknek nyújt otthont, akik a Himalája területéről érkeznek, és a kultúrájukkal harmonizáló képzésben részesülnek. A Dolanji-ban lévő Tibetiek Központi Iskolája oktatja Dolanji gyermekeit, ugyanúgy, mint a Bön Gyermekek Jóléti Központjának és a Bön Gyermekotthonának gyermekeit. A közelmúltban épült fel a Renla Menling Kolostor szerzetesnők részére, a Menri Kolostorral szemben lévő völgyben, amely az első ilyen intézmény Indiában, a Bönpo szerzetesnők részére. Dolanji városában jelenleg több, mint 400 Bönpo él, és jelenleg ez a központja a tibeti Bön kultúrának és vallásnak.

Egy apát kiválasztása

A tibeti Bön hagyományban a Menri Trizin-t egy jóslási folyamat során a védelmezők választják ki.

A 33. Menri Trizin-t a következő folyamat során választották meg: az apátnak megválasztható, mind a 10 geshe nevét, egy kis papírszeletre írták, melyet árpalisztből és szent orvosságból gyúrt kis szertartásos tésztalabdacsokba helyeztek.

Ezt követően a neveket tartalmazó tésztalabdacsokat egy vázába csúsztatták. Ezután Sherab Tenpa Gyalcen, Lopön Tenzin Namdak és még körülbelül 10 geshe, 14 napon keresztül imát mondott és szertartásokat végzett a Drup Khang-ban, vagyis a Védelmezők Szentélyében. Miután befejezték az imákat és a szertartásokat, Őszentsége Sherab Tenpa Gyaltsen megrázta a vázát és három labdacs gördült ki egy különleges mandalára.

A vázából ezután kiürítették a többi labdacsot, és visszatették bele a három kigördülőt, majd újra kezdték a folyamatot. Ezúttal két labdacs gördült ki, egyik a másik után. Beavatás és szertartás folyamán kinyitották az elsőnek kigördülő labdacsot, melyben megtalálták Geshe Sangye Tenzin Jongdong nevét, a Menri Kolostor egyetlen igazi apátjának nevét, a Bön hagyomány új spirituális vezetőjét. A második kiválasztott személy a Bönpo-k magas fokozatú tanárává lett.

Norvégiában, a távirat megérkezése előtti éjszakán, Geshe Sangye Tenzin Jongdong álmot látott, melyben Ő és a másodikként választott személy, együtt álltak egy templom tetején, s mindketten egy-egy szertartásokon hangszerként használt kagylót tartottak kezükben. Hatalmas szélvihar tört ki, ami kifújta a másodiknak megválasztott jelölt kezéből a kagylót, ami aztán leesett a földre és összetört. Sangye Tenzin Jongdong képes volt megtartani és meg is szólaltatni a kagylót.

A Menri Kolostor, most az egész világon lévő Bön spirituális és intézeti központja. A Menri apátja, Őszentsége Lungtok Tenpai Nyima továbbra is figyelemmel kíséri az összes Bön kolostor ügyét, és változatlanul az egész világon lévő Bön hagyomány szellemi vezetője. Az utóbbi években gyakran tanított a Ligmincha Serenity Ridge Központban, és más nyugati országokban, ahová Geshe Tenzin Wangyal Rinpócse és mások meghívására érkezett.


 

 

LOPON SANGYE TENZIN RINPÓCSE

A nagy Bön mester Lopon Sangye Tenzin Rinpócse (1917-1978) lopon volt, vagyis a Menri Kolostor (India) legfőbb tanára. Lopon Sangye Tenzin Rinpócse a Jyab 'Og családban született meg, mely család igen nagy tiszteletnek örvendett a Bön hagyomány körében. Korai éveit Hor (tibet) nomád vidékén élte, tanulmányait a Gelugpa hagyomány Drepung Kolostorában, Lhásza közelében végezte, és tanításokat kapott a többi nagy tibeti iskola mestereitől is. A szútra, a tantra, és a dzogchen kiváló mesterévé vált. Lopon Sangye Tenzin Rinpócse teljesen egyszerű életet élt, sok időt töltött magányban, és neve nem volt ismert széles körben, csak a komoly meditációt gyakorlók között; mégis, sokan tekintették nemzedéke legnagyobb tudósának.

Lopon Sangye Tenzin Rinpócse, Yongdzin Tenzin Namdak Rinpócse és Tenzin Wangyal Rinpócse tanára is volt, és nagyon közvetlen, világos és szabatos tanítási stílusáról ismerték. Ő bátorította Yongdzin Rinpócsét, hogy hozza létre a dialektikus iskolát a Menri Kolostorban (Dolanji, India), ahol a szerzetesek intenzív tanulmányokat tudnak folytatni, hogy megszerezzék a geshe fokozatot, amely egyenértékű a nyugati egyetemek filozófiai és metafizikai doktori fokozatával (Ph.D.).

Mint Tenzin Rinpócse első eredet mestere, Lopon Sangye Tenzin Rinpócse három éven keresztül tanította Tenzin Rinpócsét, formális dzogchen tanításokat adott neki a Zhang Zhung Nyen Gyü- ből (Zhang Zhung Szóbeli Átadások). Néhány hónappal e tanítások befejezése és ezek újabb ciklusának kezdete után, Lopon Sangye Tenzin Rinpócse súlyosan megbetegedett, és megkérte Yongdzin Rinpócsét, hogy vegye át a kolostorban betöltött lopön szerepét.

Lopon Sangye Tenzin Rinpócse Dolanji-ban hunyt el 1977-ben, 67 éves korában. Halála után, kívánsága szerint, megtakarított pénzét használták fel a dialektikus iskola megalapítására.

Közel két évtizeddel később, 1995 Augusztusában Geshe Tenzin Wangyal Rinpócse számos jelet és álmot tapasztalt, melyben Lopon Sangye Tenzin A következő megtestesüléséről (reinkarnációjáról) beszélt neki. Tenzin Rinpócse elmondta, hogy 1996 szeptemberében további jeleket és álmokat tapasztalt, hogy a nagy mester reinkarnációja már megszületett Chihuahua-ban (Mexikó), Jorge és Caty Valles családjában. (Rinpócse 1995 szeptemberében a Valles család házában szállt meg, mialatt tanításokat adott Mexikóban, és ekkor erős kapcsolatot érzett a családdal.) 1996 augusztusában, Caty Valles megszülte harmadik gyermekét, az ifjú Jorge René-t; Caty és a többiek álmai és tapasztalatai alátámasztották Rinpócse tapasztalatait. Őszentsége Lungtok Tenpai Nyima, a Bön Hagyomány spirituális vezetője megerősítette ezt, amit saját álmaiból és egyéb jelekből kapott, ez egyértelművé tette, hogy az ifjú Jorge René Lopon Sangye Tenzin Rinpócse újratestesülése.

Az 1990-es évek végén Tulku Jorge René-t trónra emelték a Menri Kolostorban. Jelenleg az ifjú tulku tibetiül tanul és várhatóan sok időt tölt majd Dolanji-ban, Őszentségével és más tanítókkal.

 

 

 

ŐEMINENCIÁJA YONGDZIN TENZIN NAMDAK RINPÓCSE

Őeminenciája Yongdzin Tenzin Namdak Rinpócse a Bön hagyomány legmagasabb fokozatú tanára, és úgy tartják, hogy jelenleg a világon a Bön hagyományt legmélyebben ismerő tudós. Yongdzin Rinpócse 1926-ban született Khjungpo Karru-ban, a Kelet-Tibetben lévő Kham tartomány Khjunpo járásában. 7 éves korában lépett be a Tengchen kolostorba, ahol a nagybátyja már gyakorlatvezető volt. Ott kezdte meg széleskörű tanulmányait, és 14 éves korában letette a szerzetesi fogadalmakat.

1940-ben, 15 éves korában, a fiatal szerzetes nagybátyjával Yungdrung Ling-be, egy kiemelkedő Bön kolostorba (Közép-Tibet) utazott. 1940-42 között sok időt töltött ott, sokat segített a falfestmények területén, mivel 11 éves korában művészeti és és festői képzést kapott. 1942 végén zarándoklatra ment Nepálba, és Nyugat-Tibetbe, ahonnét 1943 közepén tért vissza Yungdrung Lingbe, s ezután megkezdte filozófiai tanulmányait.

1944-től 1948-ig Yongdzin Rinpócse vezető tanára és mestere, Gangru Cultrim Gyaltsen Rinpócse, mellett élt és tanult, aki 18 évi szolgálat után, mint Yungdrung Ling lopon-je (legfőbb tanára) vonult vissza. Yongdzin Rinpócse ezen időszak legnagyobb részében remeteként élt egy távoli meditációs barlangban a Juru Tsu tónál (Észak-Tibet), ahol Gangru Ponlob Rinpócse nyelvtant, költészetet, kolostori szabályzatot, kozmológiát tanított neki, valamint a megvilágosodáshoz vezető ösvény fázisait, a szútra, tantra, és dzogchen szintjein. Ez idő alatt, bár nagyon lefoglalta az a tudományos kutatás, melyet a filozófia és más tibeti hagyományok területén végzett, Rinpócse teljesítette a Nöngro (9 előkészítő gyakorlat) 900.000-szeres felhalmozását, valamint a Dzogchen, trekcsö és thögal gyakorlataiban mély megvalósítást ért el.

Ezen időszak befejeződésével 1948 végén Tsang tartományban lévő (Közép-Tibet) Menri Kolostorhoz utazott, hogy ott befejezze a geshe (doktori) fokozathoz szükséges tanulmányait. Menri-ben Lopon Sangye Tenzin Rinpócse volt vezető tanítója. 1952-ben, 27 éves korában kapta meg azt a fokozatot, és még ugyanebben az évben megválasztották a kolostor lopon-jévé (legfőbb tanító) , hogy folytassa mestere munkáját ebben a pozícióban. 1957-re a helyi tibetiek és az egyre sokasodva érkező kínai kommunisták közötti konfliktusok felerősödtek, ekkor Lopon Tenzin Namdak Rinpócse abbahagyta legfőbb tanítói (lopon) tevékenységét. Az Észak-Tibetben lévő Dang-ra tó melletti Se-zhig Kolostorhoz utazott és ott elvonulásban maradt 1960-ig, a Lhászát elfoglaló kínai kommunisták elleni felkelés idejéig.

Az erőszak és a megszállás idején sok híres élő tibeti mesternek kellett elhagynia szülőföldjét, köztük Őszentsége a XIV. Dalai Láma, és Őszentsége a Gyalwa Karmapa. Lopon Tenzin Namdak Rinpócse gyalog próbált menekülni Menri-ből egy csoport lámával és szerzetessel - közöttük volt Menri 32. apátja is - sikerült magukkal vinniük sok fontos szentiratot és ereklyét. Dél felé, India felé haladva Rinpócsét meglőtték a kínai katonák. Azt hitték, hogy meghalt, ezért a nagy mestert ott hagyták a sárban. Egyik közeli szerzetes tanítványa segítette eljutni, egy közelben élő családhoz, akik aztán elrejtették.

Menekülése során Yongdzin Rinpócse képes volt elrejteni Nyamé Sherab Gyalcen híres sztúpáját, szobrokat, értékes ereklyéket és szent tárgyakat Cochen-ben (Tibet) lévő Lug-do Drag melletti barlangban. Mikor felépült annyira, hogy folytathatta útját, sok kötetnyi szentiratot vitt magával, hogy biztosítsa fennmaradásukat. (Ezek a szent tárgyak ma már biztonságban vannak a Menri Kolostorban, Tibetben.)

Körülbelül 22 napig a menekülő csoport csak éjjel ment, nappal rejtőzött, így érték el a szentiratkötetekkel együtt Nepál biztonságot nyújtó menedékét. Nepálban Rinpócse egy ideig Najyin Kolostorában maradt. 1961-ben találkozott a híres tibetologussal, Dr. David Shnellgrove-val, a London Egyetem professzorával, aki meghívta Londonba Geshe Sangye Tenzinnel (aki a jelenlegi, Őszentsége Menri Trizin) és Geshe Samten Karmay-jal együtt.

A Rockefeller Alapítvány Ösztöndíj vendég tudósok programjának keretében Lopon Tenzin Namdak először a London Egyetemen, majd a Cambridge egyetemen tartózkodott. Ezt követően elvonulásba ment Wight szigetére egy bencés kolostorba. A három évnyi Angliában töltött idő és Dr. Snellgrove-val való együttműködése 1967-ben érte el a csúcsát, amikor "A Bön Kilenc Útja" (The Nine Ways of Bön /Oxford University Press) megjelent angolul. Ez lett az első Bön hagyományról szóló tudományos tanulmány, ami nyugaton készült. 1964-ben Rinpócse visszatért Indiába és ott újranyomtatta az értékes tibeti szentiratokat. Ugyanott vállalta fel azt a nehéz feladatott, hogy alapot gyűjtsön egy Bönpo Közösség és kolostor létrehozásához Észak-Indiában.

1964-től 1967-ig Lopön Tenzin Namdak minden elképzelhetőt megtett azért, hogy életben tartsa a száműzetésben lévő Bönpo-kat és kultúrájukat. 1967-ben a Katolikus Szeretetszolgálat (Catolic Relief Service) segítségével egy darab földet vásárolt Dolanji mellett (közel Solan-hoz, Himacsal Prades Északnyugat-India) és ott kezdték felépíteni a tibeti közösséget, iskolát és kolostort.

Őeminenciája Menri Lopon Trinley Nyima Rinpocse

Őeminenciája Menri Lopon Trinley Nyima Rinpocse a Dolanji-ban (India) lévő Menri >Kolostor lopon-je, vagyis vezető tanítója.

 Dolpo-ban született, Nyugat-Nepál egy távoli területén, családneve "Yangton" , melynek származása visszavezethető Yangton Sherab Gyaltsen-hez, a 11.század híres dzogchen és tantrikus mesteréhez. Rinpócse 1976-ban, tíz évesen kezdte meg képzését. 1989-ben megkapta a geshe fokozatot, a Menri Kolostor Dialectikus Iskolájában és azóta ott tanít.

1992-ben vált a kolostor lopon-jévé.

 

 

 

 

KHENPO TENPA YUNGDRUNG RINPÓCSE

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpócse a Kathmanduban (Nepál) lévő Triten Norbutse Kolostor apátja (khenpo-ja), mely a Tibeten kívüli két fő kolostor egyike. Khenpo Rinpócse 1969-ben született, Dhorpatan-ban, Nyugat-Nepál egy távoli térségében, amely helyet adott egy kis tibeti menekült telepnek és egy Bön kolostornak. A Dhorpatan-i telepet a Svájci Vöröskereszt segélyéből hozták létre, mely az egyik legkorábbi menekült tábora a száműzetésben élő tibetieknek, s melynek legtöbb lakosa Nyugat-Tibetből származó Bön gyakorló.

A Dhorpatan-ban lévő kolostor, a Tashi Gegye Thaten Ling, melyet Kundun Sherap Lodroe, Menri 32. apátja alapított. Khenpo Rinpócse apja, Lama Tsultrim Nyima, megvalósított gyakorló volt, aki a Dhorpatan-i közösség jólétének és a Yungdrung Bön hagyomány fennmaradásának szentelte életét. Nagy veszteség volt Khenpo Rinpócsének, és a közösségnek is, mikor apja aránylag fiatalon elhunyt. Khenpo Rinpócse kifejezte háláját édesanyjának, Nyima Choedon-nak, aki évekig egyedül nevelte őt, apja halála után, és nagybátyjának is, aki először tanította a Bön Szentiratokból. Khenpo Rinpócse 11 éves korában, más diákokkal együtt csatlakozott Lama Sonam Gyaltsen Rinpócséhez, a Tashi Gegye Thaten Ling apátjához. A Bön szertartás szövegek és a tibeti kalligráfia kezdeti tanulmányainak befejezése után, másik három diákkal együtt, átköltözött a Dolanji-ban lévő (India) Menri Kolostorba, hogy további tanulmányokat folytasson. Hogy megérkezzen a Menri Kolostorba, a négy fiatal diák Lama Sonam Gyaltsen Rinpócsével és egy A-Gyam nevű férfivel együtt, nyolc napot töltöttek gyaloglással, majd további három napig utaztak busszal. Khenpo Rinpócse így emlékszik vissza: "Megérkezésünk a Menri Kolostorba nagyszerű lehetőség volt számomra, hogy láthassam Őszentsége Menri Trizin Rinpócsét és Yongdzin (Lopön) Tenzin Namdak Rinpócsét. Abban az időben szűkös anyagi keretek között egyszerű életet éltek, de nagy erőfeszítések tételére kötelezték el magukat, hogy újra életre keltsék a Bön tanokat a világon."

Még abban a hónapban felvették Khenpo Rinpócsét és diáktársait a Menri Kolostor dialektikus iskolájába, ezzel kiegészítve a teljes diák létszámot 26-ra. A következő 13 évben, Khenpo Rinpócse és a többi szerzetes, tanulmányozta a Bön teljes szútra, tantra és dzogchen filozófia rendszerét; valamint az általános tibeti tudományokat, beleértve a tibeti nyelvtant, a költészettant, a fekete és a fehér asztrológiát, a szanszkrit nyelvtant, a szakrális geometriát, vagy művészetet, és az általános tibeti gyógyászattant. Khenpo Rinpócse mélységes hálával emlékezik meg tanárárról, Gen Gyaltsen Choglekről - aki szeretetteljes Gen Samgha-ként ismert (vagyis "boldog szívű tanár") - és megjegyzi, hogy tanárának mérhetetlen kedvessége irányfényként szolgált diákjainak, és az ő sikerének. A nagyszerű gyakorló, Gen Gyaltsen Choglek 2002-ben hunyt el Triten Norbutse-ben, a megvalósítás hihetetlen jeleinek kíséretében.

1986-ban, Khenpo Rinpócse elkezdte a filozófia és az általános tibeti tudományok tanítását a fiatalabb diákoknak. Ez alatt a 13 év alatt, ő is részt vett számos szertartásos ünnepségen, valamint kulturális és társadalmi tevékenységben. 1989-től 1992-ig könyvelőként, kincstárnokként, majd az iskola elnökeként szolgált, és egy ideig a kolostor szertartás vezetőjeként és nevelő mestereként is. 1994-ben sikeresen befejezte a hagyományos 13 éves képzést, majd Khenpo Rinpócse sikeres vizsgát tett a 10 napos záróvizsgán, majd megkapta geshe (doktori) diplomáját, Őszentsége a 14. Dalai Láma elismerésével. Abban az időben 101 diák volt beiratkozva a dialektikus iskolába. "Mindezt eredet mestereim, Őszentsége Menri Trizin Rinpócse és Őeminenciája Yongdzin (Lopön) Tenzin Namdak Rinpócse, valamint Geshe Yungdrung Namgyal és az összes többi tanárom végtelen kedvessége miatt sikerült elérni." - mondja Khenpo Rinpócse. "Az Ő szeretetük, védelmezésük, irányításuk és bölcsességük ajándéka nélkül, lehetetlen lett volna számomra, hogy olyan jó szerencsém legyen, hogy élvezhessem a kiváló Yungdrung Bön tanítások adományait."

A diploma megszerzése után, Khenpo Rinpócse Kathmandu-ba ment, további tantra és dzogchen tanulmányokat végezni, Yongdzin Tenzin Namdak Rinpócse irányítása alatt. 1996-ban Őszentsége Menri Trizin Rinpócse és Yongdzin Rinpócse, kinevezték Khenpo Rinpócsét a Triten Norbutse Kolostor pönlob-jává (első tanár). Annak ellenére, hogy ez egy váratlan és kihívásokkal teli feladat volt egy fiatal lámának, Khenpo Rinpócse azt mondja, hogy erősen érezte Őszentsége és Yongdzin Rinpócse áldásait, és lelkesen fogadta a lehetőséget, hogy szolgálhatja a Bön közösséget és az ősi tanításokat. Azóta Khenpo Rinpócse a Triten Norbutse Kolostorban tanít a Felsőfokú Tanulmányok Yungdrung Bön Akadémiáján, Yongdzin Rinpócse áldásai alatt.

2001-ben, Őszentsége Menri Trizin Rinpócse és Őeminenciája Yongdzin Tenzin Namdak Rinpócse, kinevezték Rinpócsét a kolostor khenpo-jának (apát). A Triten Norbutse Kolostort Őeminenciája Yongdzin Rinpócse alapította 1987-ben a Yungdrung Bön hagyomány megőrzésének és művelésének céljából. Ez a Tibeten kívüli két fő kolostor egyike, mely a Bön tanítások és hagyományok széleskörű spektrumának teljes és precíz tanulmányozását biztosítja. Ma, 170 rezidens szerzetes tanul és gyakorol ott.

1998-óta, Khenpo Rinpócse rendszeresen utazik szerte Európába és Amerikába tanításokat adni, melyek magukban foglalják az elvonulások vezetését Yongdzin Rinpócsével. 2005-óta, Őeminenciája Yongdzin Rinpócse útmutatásaival és a lelkes önkéntes bizottságok segítségével, Rinpócse felelősséget vállalt a Shenten Dargye Ling közösség létrehozására, Párizsban (Franciaország, http://shenten.org), valamint a Yungdrung Bön hagyomány megőrzésére, kutatására, tanítására és gyakorlására.


TENZIN WANGYAL RINPoCSE

 

Geshe Tenzin Wangyal Rinpocse a Ligmincha Intézet alapítója és spirituális vezetője, széles körben ismert könyvek szerzője, és magasan tisztelt tanító az Egyesült Államokban, akinek Mexikóban és Európában is számos tanítványa van. Folyékonyan és jól beszél angolul,így mély bölcsességét és az ősi tibeti tanításokat, érthető és világos stílusban képes átadni, és hozzáférhetővé tenni úgy, hogy a nyugati emberek használni tudják mindennapi életükben.

 

 Gyermekkora

 

   

  

Tenzin Rinpocse Amritsar-ban, Indiában született, nem sokkal azután, hogy szülei elmenekültek Tibetből a Kínai Kulturális Forradalom idején 1959-ben. Tenzin Rinpócsét tíz éves korában szerzetessé avatták a Menri Kolostorban, mely az Indiában, Dolanji mellett található. A kolostor vezető tanára Lopön Sangye Tenzin Rinpócse ismerte fel őt a híres Khyung Tul Rinpócse újra testesüléseként, aki híres meditáció mester, tanító valamint gyógyító volt, és a 20. század közepén hunyt el.

 

 

   

Rinpocse 13 éves korától gyakorolja a dzogcsen-t, mind a Bön, mind a Buddhizmus tibeti mestereitől. Bön mesterei Őszentsége Lungtok Tenpai Nyima, Lopön Sangye Tenzin Rinpócse, Lopön Tenzin Namdak Rinpócse, és Gese Yungdrung Namgyal voltak. Tenzin Rinpócsét, egészen fiatal felnőtt koráig, fiaként nevelte Lopön Tenzin Namdak Rinpócse, akit ma a Bön hagyomány legmagasabb rendű tanítójaként tisztelnek, és aki egyben Tenzin Rinpócse eredet mestere is. Tenzin Wangyal Rinpócse 1986-ban fejezte be, azt a 11 évig tartó képzést, melynek révén a Bön Buddhista szentiratok-, filozófia és vita- beteljesített tudósává vált. A Menri Kolostor Dialektikus Iskolájában végezte hagyományos tanulmányait, ahol gese fokozatot ért el, amely a nyugati egyetemeken a filozófiai doktorátusnak felel meg.

A képzés befejezte után Tenzin Rinpócsét a Library of Tibetan Works and Archives foglalkoztatta Dharamsalában, Indiában. Ugyanebben az évben Oszentsége a XIV. Dalai Láma kinevezte Rinpócsét, hogy képviselje a Bön hagyományt a Tibeti Számuzetésben lévő Kormány tibeti küldöttei között.

 

 

tanításai nyugaton 

 

1263-2twr

 

Tenzin Wangyal Rinpócse elsőként hozta el a Bön értékes tanításait a nyugati világba. Csögyal Namkai Norbu Rinpócse dzogcsen mester 1988-ban hívta meg őt, hogy Olaszországban tanítson, melynek révén több más alkalom is adódott, hogy Nyugat-Európa különbözo helyein is tanításokat adjon. 1991-ben Tenzin Rinpócse Rokefeller Ösztöndíjat kapott a Rice Egyetemtől, Huston-ban (Texas). Ott folytatta kutatásait, melyek a korai Bön tantra istenségei és a korai Tibeti Buddhista hagyományok közötti kapcsolatra irányultak. 1993-ban kapott egy második Rockefeller ösztöndíjat is, amikor a Rice Egyetem újra meghívta, hogy tanítson a tavaszi félév alatt.

Tenzin Rinpócse úgy döntött, nyugaton marad, hogy az ősi Bön hagyományokat átadja a nyugati tanítványoknak. 1992-ben megalapította a Ligmincha Intézetet (Charlottesvile, Va.), mely egy non-profit szervezet, azzal a célla, hogy megőrizze Tibet és Zsang Zsung ősi tanításait, művészetét, tudományát. és irodalmát a jövő nemzedékei számára.

1994-ben ösztöndíjat kapott a National Endowment for the Humanities nevű intézzettől, hogy a Bön hagyomány logikai és filozófiai oldalát kutassa. E kutatás eredménye a 2006-ban megjelenő publikáció Unbonded Wholeness: Dzogchen, Bon and the Logic of the Nonconceptual (Oxford University Press,2006), amely Anne Carolyn Klein együttmuködésével jelent meg, aki a Rice Egyetem vallási tanulmányok fakultásának vezetője. 1994-ben Tenzin Rinpócse megjelent a Dicovery Channel-en, ahol tanítást adott a tibeti álomjóga gyakorlat főbb elveiről, mely első része volt egy három részes sorozatnak: " Az álom ereje" címmel.

 

családi élet

 

2004 tavaszán Tenzin Rinpocse feleségül vette Cering Wangmo-t Lama Khyimsar Rinpócse hugát. (Lama Khyimsar Rinpócse a Pungmo Gon és a Lhari Nyiphug kolostorok hagyományainak vonaltartója, és a tibeti Yungdrung Bön Institute alapítója, az Egyesült Királyságban. 2005 őszén megszületett fiúk, Szenge. A Wangyal család jelenleg a kaliforniai San Francisco-ban az öböl környékén él.

 

jelenlegi tevékenységek

Rinpocse továbbra is a Bön Buddhista hagyomány megőrzésének szenteli munkáját úgy, hogy központokat, gyakorlócsoportokat hoz létre szerte a világon, szentiratokat fordít és könyveket publikál, valamint hiteles élő tanításként mutatja meg a Bönt a nyugati tanítványoknak. 2008-ban az európai nyári elvonuláson Buchenau-ban (Németország) Rinpocse bejelentette a Lishu Intézet, vagyis iskola létrehozását (India, közel Dehra Dun városához), ahol a nyugati tanítványok elmélyíthetik a Bön ősi tanításainak és gyakorlatainak tudását és tapasztalását.

 

 

Tulku Pondse Jigme Tenzin (Jorge René Valles Sandoval)

Tulku Podme Jigme Tenzin - Jorge René Valles Sandoval néven született, 1996. augusztus 17-én Chihuahua-ban (Mexikó) - akit Lopon Sangye Tenzin Rinpócse (1917-1978), a nagy Bön mester reinkarnációjának tekintenek.

Geshe Tenzin Wangyal Rinpócse csak néhány héttel Jorge René születése után tájékoztatta a gyermek szüleit, Caty és Jorge Valles-t, hogy Jorge René Lopon Sangye Tenzin megtestesülése, aki vezető tanárként szolgálta az Indiában lévő Menri Kolostort. (Rinpócse 1995 szeptemberében a Valles házban tartózkodott, amíg tanításokat adott Mexikóban, és akkor egy erős érzett a családdal.

Őszentsége Lungtok Tenpai Nyima Rinpócse, a 33. Menri Trizin (Menri Apátja) és a Bön hagyomány spirituális vezetője, azt követően hamarosan alátámasztotta ezt, azzal, amit saját álmaiból és más jelekből kapott, teljesen világos volt, hogy az ifjú Jorge René, Lopon Sangye Tenzin Rinpócse újra-testesülése.

1997 májusában, Őeminenciája Yongdzin Tenzin Namdak Rinpócse, a Bön hagyomány legidősebb tanára, ellátogatott Mexikóba, hogy találkozzon az ifjú tulku szüleivel és beszélgessen velük a néhai Lopon Sangye Tenzin életéről, és hogy mennyire fontos törődni az újra-testesült gyermekkel és megóvni őt.

Még ugyanannak az évnek júliusában, Őszentsége Lungtok Tenpai Nyima találkozott az ifjú Jorge René-vel Santa Fe-ben (Új Mexikó), hogy átadja áldásait és imáit az egész Valles családnak.

Egy évvel később, 1998 júliusában az első találkozás Tulku Jorge René és Yongdzin Tenzin Namdak között Santa Fe-ben történt meg. Szintén jelen volt Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpócse, a Khatmandu-ban (Nepál) lévő Triten Norbutse Kolostor apátja, és Geshe Tenzin Wangyal Rinpócse is.

Őszentsége Lungtok Tenpai Nyima, a Dolanji-ban (India) lévő Menri Kolostorban, 1999 decemberében, trónra emelte Tulku Jorge René-t, és Őszentsége adta az ifjú Jorge-nek, a Podme Jigme Tenzin nevet is. 2001. január 1-én a Khatmandu-ban (Nepal) lévő Triten Norbutse Kolostorban, Yongdzin Tenzin Namdak Rinpócse, Geshe Tenzin Wangyal Rinpócse, és Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpócse szintén trónra emelte őt, az egész közössége és a nyugati gyakorlók előtt.

Azóta, Tulku Jorge René rendszeresen tölt időt és kap tanításokat a Triten Norbutse Kolostorban (Khatmandu-ban) és a Menri Kolostorban (Dolanji-ban). Mexikóban lévő szülővárosában szintén kap dharma tanításokat különböző tanítóktól, mint Geshe Yungdrung Gyaltsen, Geshe Nyima Oser és Lama Kalsang Nyima.

2008 augusztusától 2009 júniusáig, Tulku Jorge René 11 hónapot töltött a Menri Kolostorban, tanítója Geshe Yungdrung Tsultrim gondoskodása és irányítása alatt. Az azt követő három évben, Geshe Yungdrung Tsultrim több hónapot töltött Chihuahua-ban és dharma tanításokat adott az ifjú tulkunak.

2000 óta, Tulku Jorge René részt vesz a Serenity Ridge-ben (Shipman, Virginia) lévő Ligmincha Intézetben tartott Nyári Elvonulásokon. A Ligmincha Mexico által szervezett legtöbb elvonuláson és szemináriumon szintén részt vesz, csatlakozva Geshe Tenzin Wangyal Rinpócséhez, Lopon Tenzin Namdak Rinpócséhez, és Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpócséhez.