facebook-32   youtube-32

GYÓGYÍTÓ HANGOK (2017)

gyogyito-hangok 360w

Ez a könyv a hozzá tartozó letölthető hanganyaggal együtt egy tanuló program, amelyben Tenzin Wangyal Rinpocse olyan eszközöket ad a kezünkbe, amelyek megnyitják a bölcsesség és az együttérzés forrásait; amelyek révén a szent hangok rezgését testünk megtisztítására használhatjuk; amelyek összekapcsolnak bennünket lényünk eredendő tökéletességével és teljességével, és amelyek valódi mély spirituális erényeket hívnak bennünk életre.

"Őszinte vágyam, hogy az Öt Harcos Szótagnak ez az egyszerű és elegáns gyakorlata, amely a tibeti bön buddhista hagyomány legmagasabb rendű tanításain alapul, a nyugati világ számos lényének javára legyen. Kérem, fogadjátok ezt jó szívvel, áldásom kíséretében, és alkalmazzátok a hétköznapjaitokban. Bárcsak a javastokra szolgálna ahhoz, hogy kedvessé, erőssé, tisztává és felébredetté válhassatok"  - Tenzin Wangyal Rinpocse

Megvásárolt könyvhöz hanganyag letöltése ITT.

 

 

a gyógyulás valódi forrása (2016)

 

Gyogyulas borito 360w

 

Hogyan alakíthatjuk át és tehetjük gazdagabbá életünket a lélekerő visszanyerésének ősi tibeti gyakorlatával?

„Idézzünk fel egy pillanatot az életünkből, amikor teljesnek, elégedettnek, élettel telinek éreztük magunkat, amikor otthon voltunk legbelül önmagunkban. Képzeljük el, hogy ez az érzés nemcsak olykor-olykor lehet velünk, hanem az időnk nagy részében. Ezt teszi lehetővé a lélekerő visszanyerése gyakorlat.”

 

A gyógyulás valódi forrása című könyvében Tenzin Wangyal Rinpocse olyan erőteljes gyakorlatokba ad bevezetést, amelyek segítenek abban, hogy kapcsolatba kerüljünk valódi természetünkkel, és képesek legyünk lelkünket meggyógyítani, egy örömtelibb és kiteljesedettebb élet átélése érdekében. Rinpocse a tradicionális tibeti bön buddhista lélekerő visszanyerése tanítások alapján praktikus útmutatást ad ahhoz, hogyan kerekedjünk felül a kapcsolatnélküliség és elégedetlenség érzésén, illetve megmutatja, hogyan ébreszthetjük fel az eredendően bennük rejlő kreativitást, játékosságot, valamint a könnyedség érzetét. Ezeknek az átformáló hatással bíró gyakorlatoknak a napi végzése hozzájárul ahhoz, hogy:

  • Felülemelkedjünk nehézségeket okozó élethelyzeteinken
  • Megtisztuljunk negatív érzelmeinktől és felszínre hozzuk pozitív minőségeinket
  • Új erővel töltsük meg személyes és szakmai kapcsolatainkat
  • Gyógyulást tapasztaljunk fizikai, érzelmi és energetikai szinten
  • Boldogságot és jólétet közvetítsünk másoknak

E könyv formális és informális meditációs gyakorlatait végezve megtanulhatjuk, hogyan tudunk kapcsolódni a természet gyógyító erőihez és saját öngyógyító képességünkhöz.

   

 az álom és alvás tibeti jógája (2015)

1170050 5

" Ha nem tudjuk az álomba átvinni a gyakorlatunkat, ha minden éjjel elveszítjük önmagunkat, akkor mennyi esélyünk lesz, hogy éberek maradjunk, ha jön a halál? Nézd meg az álombeli tapasztalatodat, hogy tudd milyen utad lesz a halál folyamán, hogy lásd ébren vagy-e" - írja Tenzin Wangyal Rinpocse.

A könyv részletes útmutatást ad az álomjóga gyakorlására, beleértve a nappal végzendő alapgyakorlatokat is. Az álomjógát az alvás jógája követi, melyet a tiszta fény jógájának is nevezünk. Ez haladó gyakorlat, hasonló a legtitkosabb tibeti gyakorlatokhoz. A cél, hogy éberek maradjunk mély alvás közben, mikor a durva fogalmi és az érzékszervi tudatosságok működése szünetel. A gyakorlatok eredményeképpen nagyobb boldogságot és szabadságot tapasztalunk mind ébrenléti, mind álombeli állapotunkban. Az álom és alvás tibeti jógája hatékony módszerekkel szolgál ahhoz, hogy a megszabadulás ösvényén haladni tudjunk.

 


A szakrális test felébresztése (2013)

 

832989 4

A légzés ereje egészségünk megőrzésének fontos eszköze. Ebben a könyvébenTenzin Wangyal Rinpocse ősi tibeti légzés- és mozgásgyakorlatokat mutat be. Világosan, könnyen érthető nyelven írja le a két erőteljes meditáció, a Kilenc Tisztító Légzés és a Cá Lung-gyakorlat elméletét és gyakorlatát. A könyvben és a hozzá tartozó, magyar nyelvű DVD-n bemutatott ősi módszerek energiaközpontjaink megtisztítására és megnyitására összpontosítanak, ezáltal segítenek újra felfedezni magunkban az olyan természetes emberi érzéseket, mint a szeretet, az együttérzés, az öröm vagy a lelki egyensúly. A gyakorlatok során egy adott mozgássort végezve egyszerre élesítjük tudatunkat és irányítjuk légzésünket, melynek hatására felfedezzük belső bölcsességünket és kibontakoztathatjuk képességeinket. A hazai kiadáshoz készült magyar nyelvű DVD-n a tanító instrukcióit Balogh Béla tolmácsolásában hallhatjuk. 

 

A fényességes tudat felébresztése (2013)

861602 4

Amikor problémákkal, fájdalommal küszködve vigasztalást vagy segítséget keresünk, legtöbbször kifelé tekintünk. Elutasítjuk saját tapasztalatainkat, mert nem tudjuk, mit is kezdjünk velük. Elborítanak önmagunkkal szembeni kétségeink és előítéleteink. A segítség azonban sohasem kívülről jön. Menedékre, támogatásra csak önmagunkban lelünk, abban, amik valójában vagyunk.

A belső menedék igazi természetünk felismerése, amely az ősi tibeti tanítások szerint nem más, mint a létezés nyitott és tiszta tere. Ez a szüntelen mozgásban lévő, a problémák megoldására irányuló tudatunk számára azonban nem elérhető, kizárólag csak a teljes tudatosság képes a megtapasztalására. A nyitott, éber tudatosság az alapja minden gyógyításnak, ez a forrása a kreativitásnak, az örömnek, a szeretetnek, az együttérzésnek és az összes pozitív minőségnek.

A könyvben és a meditációs CD-n bemutatott gyakorlatokat, alapelveket és útmutatásokat követve kapcsolódunk a teljes jelenlét nyitottságához, s felfedezhetjük a bennünk rejlő bölcsességet, éber tudatunk fényességét. Mindennapi életünkben pozitív változások következnek be, a kreativitás és az intelligencia természetesen, spontán módon kel életre bennünk. Megtapasztaljuk, hogy a természetünk kezdetektől fogva tökéletesen tiszta és teljes.

"A meditáció módszerként szolgál, amellyel felismerjük és tudatosítjuk minden egyes pillanat belső tökéletességét. Nem azt jelenti, hogy kifejlesztünk vagy megtalálunk valamit, ami eddig hiányzott belőlünk, hanem tudatára ébredünk valaminek, ami mindig is megvolt bennünk." 

 

 

GYÓGYÍTÁS FORMÁVAL, ENERGIÁVAL ÉS FÉNNYEL - AZ ÖT ELEM A TIBETI SÁMÁNIZMUSBAN, TANTRÁBAN ÉS DZOGCSENBEN (2007)

 

684570 4

 

" A spirituális út gyakorlatai, ha hely megértéssel és alklamazással végezzük őket, eredményt hoznak. Az eredmények hitet adnak. Mikor a hit erős és bizonyosságra épül, elősegíti a gyakorlást. A hit és a gyakorlás együtt bölcsességhez és boldogsághoz vezet. Őszinte kívánságom, hogy ez a könyv hozzájáruljon minden olvasója jólétéhez és boldogságához." - Tenzin Wangyal Rinpocse

 

A tibeti hagyomány szerint az öt elem - a föld, a víz, a tűz, a levegő és a tér - minden dolog és folyamat lényegi alkotóeleme.Együttműködésük, illetve egymásra gyakorolt hatásuk tanulmányzása áthatja a tibeti ember gondolkodását. Az elemek megértése alkotja a gyógyászat, az asztrológia, a naptár és a pszichológia alapját.

 

A tibetiek az elemeket szentnek, a létezés alapvető erejének tartják. Minden, ami az elemekbők épül fel szintén szent, így a külső világ és a test is. A külső és belső elemek ugyanazon szent forrásból erednek. A nap melege és a szív melege nem minőségében, hanem csak mennyiségébenkülönbözik egymástól. Az óceánok medrében ugyanaz a víz árad, mint testünkben. Húsunkat a föld elem alkotja, s ez a hús egyszer visszaolvad a földbe. A tüdőnkben lévő levegő ugyanaz, mint amiben a madarak repülnek. A tér, amelyben a világegyetem kiterjed és a tér, amelyben gondolataink jelennek meg, egyazon szent tér. Ezért az elemek megértése a spirituális gyakorlat kulcsát jelenti. 

 

A kötetben szereplő tanítások a tibeti bön hagyományból erednek. A tibeti tantrikus szemléletben az elemeket a test ötfajta energiaként ismerik, és jógimozgásokkal, légzésgyakorlatokkal és vizualizációval hozzák egyensúlyba. Az itt összegyűjtött gyakorlatok növelik az életminőséget, elősegítik a gyógyulást, és bizonyos fokú védelemet nyújtanak a betegségek ellen. Meváltoztatják tapasztalásunkat, megnyitják és kitágítják szemléletünket. Az egyén dimenziójában lévő elemek kiegyensúlyozása révénsegítenek a külső akadályok, a tudat és az emergia zavarainak legyőzésében. Ha pedig az elemek egyensúlyban vannak, könnyeben kerülünk a tudat természetébe, a buddhatermészetbe, ami a spirituális ösvény végső módszere és célja.